O nás

Futurotec J.S.A.
Spoločnosť sa zameriava na likvidáciu odpadu technológiou depolymerizácie , ktorá slúži na výrobu elektrickej energie alebo vodíka. Táto technológia:
1. Poskytne obciam, smetiskám, zberniam odpadov realizovateľnú a efektívnu likvidáciu odpadu bez uhlíkovej stopy.
2. Pomôže uspokojiť rastúci dopyt po vodíku a elektrickej energii zo zelených (uhlíkovou stopou nezaťažených) zdrojov.

Trh
Na oboch koncoch nášho dodávateľského reťazca sú zákazníci, ktorí budú ťažiť z našich služieb a produktov. Zákazníci budú ťažiť z našej služby tým, že budú mať spôsob likvidácie odpadu a zákazníkmi na odber elektrickej energie a vodíka sú zmluvný vykupcovia ako napr. štátna rozvodná sieť na odber elektriny.
Inštitút Worldwatch uvádza, že skládky sú preplnené a náklady na likvidáciu odpadových vôd a odpadkov rastú. Vedúci predstavitelia miest môžu uľaviť v rozpočtoch obcí a zabrániť kontaminácii pitnéj vody. Najmenej 13 štátov v EU má najviac 6 rokov alebo menej, kým sa všetky ich skládky úplne naplnia. Ponúkame službu, pomocou ktorej môžu obce likvidovať svoj odpad bez toho, aby musel byť kdekoľvek vysypaný.

Súťaž
Naša služba ponúka uskutočniteľnú, dokonca žiaducu alternatívu k tradičným spôsobom likvidácie odpadu. Náš produkt je činiteľom s pridanou hodnotou, ktorý apeluje na rastúcu environmentálnu svedomitosť spotrebiteľov. Priama konkurencia takmer neexistuje. Máme v úmysle postaviť sa ako logická a ekonomická voľba pre likvidáciu odpadu v regióne.
Poslanie spoločnosti Futurotec J.S.A. je trojaké. Našou prvou zodpovednosťou je zaistiť finančný blahobyt firmy. Za druhé, je poskytnúť ekonomickú a alternatívnu likvidáciu odpadu. Po tretie, je poskytnúť spotrebiteľovi elektrinu a vodík, aby mohol ťažiť zo zelených zdrojov energií.

Veľkosť trhu a segmenty
Potencionálni zákazníci našej zberovej služby sú všetci, ktorý produkujú alebo skladujú odpad. Náša spoločnosť má za cieľ ziskať odpadovy a spotrebný trh v hodnote 10 MLD. EUR postupným rozširovaním kapacít.

Stratégia segmentu cieľového trhu
Ekologická likvidácia odpadu a výroba zeleného vodíka a elektriny je súčaťou podpory EU a plánov rozvoja na najbližších 7 rokov ako priorita vládnych programov.

Aktuálne alternatívy
Neexistujú žiadne plnohodnotné alternatívy na spravcovanie komunálneho odpadu. Náš produkt je:
• Ekologický: Likvidácia nevytvára uhlíkovú stopu a je certifikovaná ako bezemisná..
• Vyrába: elektrinu.
• Odpady: žiadny odpad neprodukuje.
Sme spoločnosť, ktorej záleží na spotrebiteľovi a životnom prostredí. Ponúkame hodnotný produkt za nízke náklady, ktorý likviduje odpady i skládky.

Miesta a zariadenia
Závody na likvidáciu odpadu budú primárne vytvárané ako spoločné podniky s obcami alebo existujúcimi spoločnosťami na spracovanie odpadov.

Štruktúra vlastníctva
Spoločnosť Futurotec J.S.A. so sídlom Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, Slovensko je registrovaná ako akciová spoločnosť s akciami registrovanými na meno a evidovanými vo verejnom  centrálnom depozitári cenných papierov Slovenskej Republiky.
Jej vlastníkmi sú majitelia jej podielov. 

Financovanie
Rozvoj spoločnosti je financovaný Enviromentalnymi nadáciami v plnej výške formou dotácii a partnerstva.

“Našou víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť.”

Pridali sme sa a podporujeme :