Bezemisná likvidácia odpadov s výrobou energie

Technológia

Táto technológia je navrhnutá na základe kontinuálneho, frakcionovaného a rekombinantného tepelného spracovania. V hermeticky uzavretom reaktore, bez prísunu atmosférického kyslíka, v redukčnom prostredí, nie spaľovaním, ale iba zvýšením teplôt (v rozmedzí 500 až 800 ° C) molekulárna deštrukcia a reštrukturalizácia zložitých priestorových štruktúr vysokomolekulárnych hmotnosť a ich frakcionácia.
Vysoká účinnosť a účinnosť tohto procesu je umocnená multicyklickou molekulárnou deštrukciou a čiastočnou frakčnou destiláciou. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklickej deštrukcie a reštrukturalizácie molekúl. Multicyklická molekulárna deštrukcia nasledovaná frakcionáciou sa pozitívne odráža na kvalite plynných a kvapalných frakcií a na zvýšení ich výťažnosti.

Odpad

Odpad do spracovateľskej linky musí byť dodávaný v drvenej forme rozmerov 3×3 cm. Odpad nesmie obsahovať sklo a kovy a nesmie to byť jedovatý alebo nebezpečný odpad. Z pohľadu výkonnosti je najlepší miešaný odpad. Odpad sa môže skladať z biologického odpadu, ropných produktov (guma, plasty, oleje), kaly, drevo, komunálny odpad.

V prípade pneumatík sa odporúča samostatné spracovanie.

V prípade, že máte o záujem o likvidáciu odpadu tu neuvedeného napíšte nám.

Produkty

Popol je neškodná pevná zložka a jej obsah závisí od zloženia odpadov. Všeobecne sa dá použiť ako súčasť hnojenia pôdy.

Olej a plyn. Tieto zložky sa používajú na pohon samotnej linky a na výrobu elektrickej energie kogeneračnou jednotkou. Elektrina z kogeneračnej jednotky má výkon 2MW/h pri linke kapacity 100kg/h. Táto elektrická energia je klasifikovaná ako zelená elektrina a je možné ju predávať alebo ďalej využívať na výrobu vodíka a podobne. V prípade nevyužitia možnosti výroby elektriny je možné olej a plyn využiť na kúrenie alebo ich predaj.

Spracovateľská linka

Všetky hodnoty tu uvádzané sú pre linku s kapacitou 100 kg/h. Pre vyššiu kapacitu sú nároky priamo úmerné.

Linka neprodukuje emisie a jej prevádzka je certifikovaná ako bezemisná. Linka vyžaduje pripojenie na elektrinu 3 fázovým prúdom 50A pre 1-10 liniek a spotreba jednej linky je 7kw/24h. Linka je dodávaná v štandardnom kontajneri, ktorý sa upevní na betónové základy, pripojí na prívod elektriny a je prakticky pripravená na prevádzku. Pri vyšších kapacitách sa kontaknerované moduly zapájajú za sebou.

Obsluha a servis

Servis je zabezpečovaný online monitorovaním a automatickým vypnutím linky v prípade rizika poruchy. Servis prebieha v prípade poruchy inštrukciami online alebo v prípade nutnosti servisným technikom osobne. V prípade poruchy stačí linku zastaviť a odpojiť z elektriny pokiaľ sa tak automaticky nestalo. Prevádzka je plne automatická a na dozorovanie postačuje jeden zaskolený zamestnanec. Záruky a životnosť linky je počítaná s predpokladom 24h prevádzky. Záruka je 2 roky a životnosť linky je 10 rokov. Pozaručný servis je zabezpečovaný po celú dobu prevádzky.

Cena a návratnosť

Cena je 1 MIL. EUR za kapacitu 100kg/h. Táto cena je orientačná a je závislá na dodatočných moduloch linky prípadne dodatočných služieb. Uvedená kapacita 100kg/h je zároveň najmenšou kapacitou vo výrobe. Návratnosť pri plnej vyťaženosti je do 3 rokov a v prípade záujmu vieme zaistiť aj financovanie nakupu.

Kontakt

Pokiaľ vás naša ponuka zaujíma, kontaktujte nás e-mailom na adrese
info@bmcholding.net a dohodnite si stretnutie.