O nás

Futurotec J.S.A.
Společnost se zaměřuje na likvidaci odpadu technologií depolymerizace, která slouží k výrobě elektrické energie nebo vodíku.
Tato technologie:
1. Poskytne obcím, smetištím a sběrnám odpadů realizovatelnou a efektivní likvidaci odpadu bez uhlíkové stopy.
2. Pomůže uspokojit rostoucí poptávku po vodíku a elektrické energii ze zelených (uhlíkovou stopou nezatížených) zdrojů.

Trh
Na obou koncích našeho dodavatelského řetězce jsou zákazníci, kteří budou těžit z našich služeb a produktů. Zákazníci budou těžit z naší služby tím, že budou mít způsob likvidace odpadu a zákazníky na odběr elektřiny a vodíku jsou smluvní vykupci, jako například: státní rozvodná síť pro odběr elektřiny.
Institut Worldwatch uvádí, že skládky jsou přeplněné a náklady na likvidaci odpadních vod a odpadků rostou. Vedoucí představitelé měst mohou ulevit v rozpočtech obcí a zabránit kontaminaci pitné vody. Nejméně 13 států v EU má nejvýše 6 let nebo méně, než se všechny jejich skládky zcela naplní. Nabízíme službu, pomocí které mohou obce likvidovat svůj odpad, aniž by musel být kdekoli vysypán.

Soutěž
Naše služba nabízí proveditelnou, dokonce žádoucí alternativu k tradičním způsobům likvidace odpadu. Náš produkt je činitelem s přidanou hodnotou, který apeluje na rostoucí environmentální svědomitost spotřebitelů. Přímá konkurence téměř neexistuje. Máme v úmyslu postavit se jako logická a ekonomická volba pro likvidaci odpadu v regionu.
Poslání společnosti Futurotec J.S.A. je trojí. Naší první zodpovědností je zajistit finanční blahobyt firmy. Za druhé, je poskytnout ekonomickou a alternativní likvidaci odpadu. Za třetí, je poskytnout spotřebiteli elektřinu a vodík, aby mohl těžit ze zelených zdrojů energií.

Velikost trhu a segmenty
Potencionální zákazníci naší sběrové služby jsou všichni, kteří produkují nebo skladují odpad. Naše společnost má za cíl ziskat odpadový a spotřební trh v hodnotě 10 MLD. EUR postupným rozšiřováním kapacit.

Strategie segmentu cílového trhu
Ekologická likvidace odpadu a výroba zeleného vodíku a elektřiny je součástí podpory EU a plánů rozvoje na příštích 7 let jako priorita vládních programů.

Aktuální alternativy
Neexistují žádné plnohodnotné alternativy ke správě komunálního odpadu. Náš produkt je:
• Ekologický: Likvidace nevytváří uhlíkovou stopu a je certifikována jako bezemisní.
• Vyrábí: elektřinu.
• Odpady: žádný odpad neprodukuje.
Jsme společnost, které záleží na spotřebiteli a životním prostředí. Nabízíme hodnotný produkt za nízké náklady, který likviduje odpady i skládky.

Místa a zařízení
Závody na likvidaci odpadu budou primárně vytvářeny jako společné podniky s obcemi nebo stávajícími společnostmi na zpracování odpadů.

Struktura vlastnictví
Společnost Futurotec J.S.A. se sídlem Veľká okružná 17, 010 01 Žilina, Slovensko je registrována jako akciová společnost s akciemi registrovanými na jméno a evidovanými ve veřejném centrálním depozitáři cenných papírů Slovenské Republiky.
Její vlastníky jsou majitelé jejích podílů.

Financování
Rozvoj společnosti je financován Enviromentalnymi nadacemi v plné výši formou dotací a partnerství.

“Naší vizí je společnost bez odpadů. Téměř veškerý odpad, který dnes končí na skládce, totiž lze racionálně využít.”

Přidali jsme se a podporujeme :