“Naší vizí je společnost bez odpadů. Téměř veškerý odpad, který dnes končí na skládce, totiž lze racionálně využít.”

Přidali jsme se a podporujeme :