Bezemisní likvidace odpadů s výrobou energie

Technologie

Tato technologie je navržena na základě kontinuálního, frakcionovaného a rekombinantního tepelného zpracování. V hermeticky uzavřeném reaktoru, bez přísunu atmosférického kyslíku, v redukčním prostředí, nikoli spalováním, ale pouze zvýšením teplot (v rozmezí 500 až 800 ° C) molekulární destrukce a restrukturalizace složitých prostorových struktur vysokomolekulárních hmotnost a jejich frakcionace.
Vysoká účinnost a účinnost tohoto procesu je umocněna multicyklickou molekulární destrukcí a částečnou frakční destilací. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklické destrukce a restrukturalizace molekul. Multicyklická molekulární destrukce následovaná frakcionací se pozitivně odráží na kvalitě plynných a kapalných frakcí a na zvýšení jejich výtěžnosti.

Odpad

Odpad do zpracovatelské linky musí být dodáván v drcené formě rozměrů 3×3 cm. Odpad nesmí obsahovat sklo a kovy a nesmí to být jedovatý nebo nebezpečný odpad. Z pohledu výkonnosti je nejlepší míchaný odpad. Odpad se může skládat z biologického odpadu, ropných produktů (guma, plasty, oleje), kaly, dřevo, komunální odpad.

V případě pneumatik se doporučuje samostatné zpracování.

V případě, že máte o zájem o likvidaci odpadu zde neuvedeného napište nám.

Produkty

Popel je neškodná pevná složka a její obsah závisí na složení odpadů. Obecně se dá použít jako součást hnojení půdy.

Olej a plyn. Tyto složky se používají k pohonu samotné linky ak výrobě elektrické energie kogenerační jednotkou. Elektřina z kogenerační jednotky má výkon 2MW/h při lince kapacity 100kg/h. Tato elektrická energie je klasifikována jako zelená elektřina a lze ji prodávat nebo dále využívat k výrobě vodíku a podobně. V případě nevyužití možnosti výroby elektřiny lze olej a plyn využít k topení nebo jejich prodeji.

Zpracovatelská linka

Všechny hodnoty zde uváděny jsou pro linku s kapacitou 100 kg/h. Pro vyšší kapacitu jsou nároky přímo úměrné.

Linka neprodukuje emise a její provoz je certifikovaný jako bezemisní. Linka vyžaduje připojení na elektřinu 3 fázovým proudem 50A pro 1-10 linek a spotřeba jedné linky je 7kw/24h. Linka je dodávána ve standardním kontejneru, který se upevní na betonové základy, připojí na přívod elektřiny a je prakticky připravena k provozu. Při vyšších kapacitách se kontaknerované moduly zapojují za sebou.

Obsluha a servis

Servis je zabezpečován online monitorováním a automatickým vypnutím linky v případě rizika poruchy. Servis probíhá v případě poruchy instrukcemi online nebo v případě nutnosti servisním technikem osobně. V případě poruchy stačí linku zastavit a odpojit z elektřiny pokud se tak automaticky nestalo. Provoz je plně automatický a na dozorování postačuje jeden zaskolený zaměstnanec. Záruky a životnost linky je počítána s předpokladem 24 h provozu. Záruka je 2 roky a životnost linky je 10 let. Pozaruční servis je zabezpečován po celou dobu provozu.

Cena a návratnost

Cena je 1 MIL. EUR za kapacitu 100kg/h. Tato cena je orientační a je závislá na dodatečných modulech linky případně dodatečných služeb. Uvedená kapacita 100kg/h je zároveň nejmenší kapacitou ve výrobě. Návratnost při plné vytíženosti je do 3 let a v případě zájmu víme zajistit i financování nakupu.

Kontakt

Pokud vás naše ponuka zajímá , kontaktujte nás e-mailem na adrese
info@bmcholding.net
a dohodněte jsi střetnutí.